Materiał Partnera

Co powinna zawierać ekspertyza techniczna i kiedy się ją sporządza?

Co powinna zawierać ekspertyza techniczna i kiedy się ją sporządza?

Branża budowlana wymaga oceny dotychczasowych przedsięwzięć. Pomaga w tym tzw. ekspertyza budowlana. Musi być ona wykonana przez profesjonalnych techników i rzeczoznawców budowlanych, posiadających doświadczenie w ocenie, opisach i wyliczeniach budowlanych. Jakie elementy zawiera ekspertyza techniczna i kiedy dokładnie należy ją sporządzić?

Czym jest ekspertyza techniczna?

Ekspertyza techniczna jest kompleksową oceną stanu technicznego budynku. Opiera się ją na podstawie badań i wyliczeń wytrzymałości różnych elementów konstrukcji (m.in. ścian, stropów, fundamentów, elewacji, dachu).

Ekspertyza budowlana zawiera kilka podstawowych dokumentów i wyliczeń. Znajduje się w niej opis przedmiotu ekspertyzy i celu, któremu dany dokument ma służyć. Rzeczoznawca budowlany opisuje także poszczególne elementy i rozwiązania konstrukcyjne obiektu (wliczają się w to wymiary i materiały). Ekspertyza techniczna zawiera dodatkowo dokumentację rysunkową i fotograficzną wszystkich badanych części. Muszą znaleźć się w niej obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, także opisy odkrywek, badań, sposobu postawienia fundamentów.

Każda ekspertyza kończy się szczegółowymi wnioskami oględzin. Podsumowanie zawiera ocenę stanu budynku i jego przydatności, ocenę stanu instalacji i przyczyn powstawania uszkodzeń. Pojawiają się również zalecenia dotyczące ewentualnych napraw, a także opis wszystkich uszkodzeń (rysy, zawilgocenia, zagrzybienia, pęknięcia). Ekspertyza techniczna określa, czy dany budynek może być przeznaczony do ewentualnej rozbudowy, modernizacji czy zmiany sposobu użytkowania.

Kto może wykonać ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyzę budowlaną wykonują wykwalifikowani rzeczoznawcy budowlani, a także technicy lub inżynierowie budownictwa. Najczęściej jednak zajmują się tym ci pierwsi. Rzeczoznawcy posiadają niezbędną praktykę zawodową i uprawnienia budowlane. Pracują oni w wydziałach budowlanych urzędów wojewódzkich. Można ich także odnaleźć w Centralnym Rejestrze rzeczoznawców Budowlanych, działającym przy Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.

Ekspertyzą techniczną mogą zajmować się także prywatne firmy, posiadające odpowiednią kadrę techników. Przedsiębiorstwo KOS-EL z Zabrza zajmuje się realizacją kompleksowych projektów branży elektrycznej i teletechnicznej. Pracownicy dokonują nadzoru budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych. Sporządzają również ekspertyzy techniczne i realizują nadzory inwestycyjne. Dokumentacja jest zawsze dokładna i fachowa – opiera się na wieloletnim doświadczeniu inżynierów.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję