Materiał Partnera

Instalacje hydrantowe - rodzaje i zastosowanie

 Instalacje hydrantowe - rodzaje i zastosowanie

Instalacje ochrony przeciwpożarowej mają za zadanie dostarczyć wodę do ręcznych lub automatycznych systemów gaszenia. Należą do nich m.in. hydranty wewnętrzne, automatyczne systemy gaszenia oraz hydranty zewnętrzne. Urządzenia wchodzące w skład instalacji hydrantowej muszą zapewnić dostawę wody gaśniczej w niezbędnej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Z tego artykułu dowiesz się, jak działają oraz jakie mają zastosowania.

Hydranty zewnętrzne

Instalacje zewnętrzne do gaszenia pożarów na zewnątrz obiektów i w terenie otwartym stanowią najpopularniejszą formę zabezpieczenia w przypadku pożaru. Hydranty zewnętrzne można podzielić na instalacje nadziemną i podziemną. Budowa hydrantu nadziemnego obejmuje zawór hydrantowy zamknięty, dzięki któremu możliwe jest dostarczenie wody do węża pożarniczego, a także odcięcie jej dopływu za pomocą specjalnego klucza. Budowa hydrantu umożliwia także regulowanie jej ciśnienia.

Podziemna instalacja hydrantowa nie jest wyposażona w przyłącze strażackie. Aby móc go użyć należy podłączyć specjalny stojak hydrantowy i odkręcić zawór właściwym kluczem. Hydranty podziemne są najczęściej zlokalizowane wzdłuż dróg, ulic i przy skrzyżowaniach. Przepisy regulują również odległości pomiędzy nimi. Jest to do 150 metrów pomiędzy hydrantami, a także 5 metrów od ściany budynku, który ma być objęty ochroną ppoż. Odległość hydrantu od zewnętrznej krawędzi drogi powinna wynosić do 15 metrów, a od najbliższego hydrantu do budynku – 75 metrów.

Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne dzielą się na kilka różnych rodzajów, w zależności od miejsca ich zastosowania, rodzaju budynku, a także przekroju. Na przykład w strefach pożarowych dotyczących kategorii ZL, czyli zagrożenia ludzi, stosuje się hydranty zewnętrzne DN 25. Do takiej strefy należą m.in. obiekty użyteczności publicznej: szkoły, banki, sklepy wielkopowierzchniowe, hotele oraz internaty. Wyróżniamy także hydranty wewnętrzne DN 33 i DN 52.

Takie urządzenia stanowią pierwszą formę ochrony przeciwpożarowej w budynku, ale w miejscach objętych przepisami ppoż. stosuje się również równolegle inne rozwiązania, które oferują profesjonalne firmy zajmujące się tą problematyką, jak np. Sigma Zabezpieczenia Przeciwpożarowe. W firmach i budynkach użyteczności publicznej możliwe jest np. zamontowanie specjalnych systemów sygnalizacji pożarowej, oddymiania, oświetlenia awaryjnego oraz systemów automatycznego gaszenia. Kompleksowe zabezpieczenie nieruchomości środkami ochrony ppoż. zagwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję