Materiał Partnera

Jak sprawdzać stan instalacji elektrycznej w budynkach?

Jak sprawdzać stan instalacji elektrycznej w budynkach?

Prawidłowy stan instalacji elektrycznej w budynku gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa wszystkim osobom, które przebywają wewnątrz. Kontrola elektryki jest niezbędna zarówno w budynkach prywatnych, jak i użyteczności publicznej, dlatego ustawodawca obejmuje obowiązkiem przeprowadzania takich przeglądów określone osoby. Dowiedz się, jak sprawdzać stan instalacji elektrycznej w budynkach.

Kiedy należy przeprowadzać kontrolę stanu instalacji?

Sprawdzanie stanu instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych jest konieczne co najmniej raz na 5 lat. Obowiązek przeprowadzenia kontroli spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków. Należy przetestować między innymi sprawność połączeń, sprzęt podłączany do instalacji, zabezpieczenia służące ochronie przed porażeniami, odporność izolacji oraz uziemień. Oprócz niezbędnej kontroli instalacji elektrycznej, w niektórych obiektach budowlanych zachodzi konieczność wykonywania okresowych przeglądów budowlanych przynajmniej dwa razy do roku.

Jak wygląda sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej?

Kontrole okresowe stanu instalacji elektrycznej przeważnie wyglądają praktycznie tak samo, jak w momencie jej odbioru. Żeby sprawdzić, czy instalacja nie generuje niepotrzebnego ryzyka awarii, najpierw dokonuje się oględzin wizualnych, dotykowych czy słuchowych. Następnie testuje się pętlę zwarcia, wyłączniki różnicowo-prądowe, rezystencję izolacji, biegunowość, kolejność faz, samoczynne wyłączanie się systemu, spadek napięcia, działanie oświetlenia awaryjnego oraz instalację odgromową. Wyniki wszystkich prób muszą być zapisane w protokole z przeglądu okresowego. Szczegółowo, procedurę sprawdzania instalacji elektrycznych określa norma PN-HD 60364-6:2008, która wytycza zakres i kolejność wszystkich wykonywanych podczas kontroli czynności.

Kto może wykonywać przeglądy instalacji?

Badania instalacji elektrycznej przeprowadzać mogą jedynie osoby, które wykonują zawód elektryka. Przeglądy instalacji można wykonać między innymi w przedsiębiorstwie Megam, które wykonuje pomiary elektryczne, przeglądy budowlane i kontrolne techniczne w budynkach. Profesjonalni elektrycy dysponują odpowiednim doświadczeniem, kwalifikacjami i sprzętem w postaci mierników czy próbników. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas przeprowadzanych pomiarów usuną usterkę i powtórzą badanie. Wiedzą również, jak zapobiegać wypadkom podczas kontroli, a dzięki ich działalności można uniknąć nieprzewidzianych awarii instalacji elektrycznej w przyszłości.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję