Materiał Partnera

Jakie czynności i zadania składają się na nadzór BHP?

Jakie czynności i zadania składają się na nadzór BHP?

Nadzór BHP to czynności dbające o warunki pracy w danym zakładzie czy też firmie. Zgodnie z zapisami prawa to obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków do pracy. W tym celu może wskazać bądź zatrudnić osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby sprawowała tzw. nadzór w zakresie BHP. Co kryje się pod tym pojęciem? O tym poniżej!

Istota nadzoru BHP w zakładach pracy

Nadzór BHP, nazywany również Służbą BHP, to powołana wewnętrznie przez pracodawcę osoba (bądź cały dział), której obowiązkiem jest realizacja zadań związanych z ogólnie pojętym bezpieczeństwem zdrowia i życia pracowników. Osoby powoływane do służby BHP powinny być odpowiednio przygotowane do tej pracy, tzn. posiadać wszelkie kompetencje do wykonywania poszczególnych zadań. Służba BHP wykonuje 4 główne zadania związane z bezpieczeństwem pracy. Należą do nich profilaktyka ogólna BHP, kontrolowanie przestrzegania przepisów w danym zakładzie pracy, ścisła współpraca z pracodawcą w zakresie BHP oraz współpraca z innymi organami i jednostkami zewnętrznymi (mogą to być chociażby państwowe organy nadzoru, takie jak na przykład Sanepid, Urząd Dozoru Technicznego czy Straż Pożarna). Wyspecjalizowane jednostki odpowiadające na nadzór BHP możemy najczęściej spotkać w zakładach, w których wykonywane są niebezpieczne prace czy wykonywane są one w trudnych warunkach. Będą to m.in. wszelkie prace budowlane, na wysokościach czy zbiornikach. Charakter takiej pracy wymusza, aby nad bezpieczeństwem pracy czuwać nieustannie (inaczej sytuacja wygląda chociażby w biurach).

Zadania składające się na nadzór BHP

Jak wspomnieliśmy powyżej, zadania służby BHP można podzielić na 4 działy. Profilaktyka ogólna to jedno z większych zadań, dzielące się na wiele innych. Są to głównie zadania zapobiegawcze, a więc związane przede wszystkim z kontrolą codziennej pracy. Do zadań związanych z profilaktyką BHP zaliczamy m.in. wykonywanie instruktaży stanowiskowych, ustalanie przyczyn wypadków, wdrażanie strategii BHP czy przeprowadzanie szkoleń. Osoby pracujące przy nadzorze BHP powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i nieustannie uzupełniać swoją wiedzę, korzystając np. ze szkoleń Skills4u Paweł Żurowski. Współpraca z pracodawcą i innymi jednostkami BHP to również szereg bardzo różnych zadań. Należą do nich między innymi doradztwo w zakresie organizacji pracy poszczególnych osób, praca nad regulaminami, przekazywanie informacji o zagrożeniach czy prowadzenie szerokiej dokumentacji. W zależności od zakładu, służba BHP zwraca szczególną uwagę na pracę w niebezpiecznych warunkach, ale również osoby potrzebujące szczególnej uwagi, takie jak chociażby kobiety ciężarne.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję