Materiał Partnera

Jakie standardy muszą spełniać rusztowania na placach budów?

Jakie standardy muszą spełniać rusztowania na placach budów?

Korzystanie z rusztowań pozwala na wykonywanie prac na wysokości, oferując bardzo dobrą stabilność, wygodny dostęp do miejsca prowadzenia robót, a jednocześnie zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa. Właściwą ochronę mogą zagwarantować jednak tylko te rusztowania, które spełniają wymagania obowiązujących norm oraz zostały zmontowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Obowiązujące normy i dokumentacja rusztowań

Roboty wysokościowe wiążą się z wysokim ryzykiem wypadku, stosowane przy nich wyposażenie musi więc spełniać szczególnie wysokie wymagania co do jakości wykonania, użytych materiałów, prawidłowego montażu oraz właściwej eksploatacji. W przypadku wynajmowania rusztowań do prowadzenia tego rodzaju prac należy więc upewnić się, że posiadają one dokumentację, potwierdzającą ich pełną zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. Podstawowym dokumentem wskazującym na to, że rusztowanie przeszło procedurę dopuszczającą do użytkowania, jest certyfikat zgodności wydawany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). W czasie procedury certyfikacji sprawdza się, czy konstrukcja rusztowania spełnia wymagania odpowiedniej normy m.in. EN 12810 i EN 12811. Istnieje także możliwość uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa umożliwiającego oznaczanie wyrobów znakiem „B”. Warto jednak pamiętać, że proces certyfikacji jest nieobowiązkowy, jednak w przypadku braku takich dokumentów do wyrobu musi być dołączona deklaracja zgodności wystawiona przez samego producenta. Rusztowania muszą także posiadać kompletną dokumentację DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa), która określa zasady montażu i eksploatacji rusztowania.

Wymagania związane z montażem rusztowań

W myśl obowiązujących przepisów każde rusztowanie musi być montowane przez osoby, które posiadają uprawnienia montera rusztowań, wydawane przez IMBiGS. Po rozstawieniu cała konstrukcja powinna być odebrana, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku budowy albo protokole odbioru technicznego. W przypadku użytkowania rusztowania przez dłuższy czas konieczne będzie także regularne sprawdzanie jego stanu technicznego. Dodatkowy przegląd jest niezbędny po wystąpieniu zjawisk atmosferycznych zagrażających konstrukcji np. po silnym wietrze lub opadach, a także po przerwie w użytkowaniu, wynoszącej ponad 10 dni.

Warto pamiętać, że w przypadku firm, które korzystają z wynajmu rusztowań oferowanego przez specjalizujące się w tym podmioty np. wypożyczalnię sprzętu budowlanego PROTECH, to na nich spoczywa odpowiedzialność związana z właściwym przygotowaniem oraz użytkowaniem rusztowania. W ramach prac montażowych ich pracownicy muszą więc zwrócić uwagę np. na odpowiednie przygotowanie podłoża, wypoziomowanie konstrukcji, właściwe kotwienie albo rozstawienie podpór.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję