Materiał Partnera

Kiedy sporządza się opinię techniczną budynku?

Kiedy sporządza się opinię techniczną budynku?

Ocena stanu technicznego budynku może przybrać dwie formy: opinii lub ekspertyzy technicznej. Konieczność wykonania dokumentacji tego typu najczęściej wiąże się z potrzebą modernizacji obiektu, ze zmianą sposobu jego dotychczasowego użytkowania czy w przypadku pojawienia się w jego strukturze niepokojących zmian. O tym, czym różni się opinia od ekspertyzy technicznej oraz kiedy warto sporządzić jedną i drugą, podpowiadamy w artykule.

Czym różni się opinia od ekspertyzy technicznej budynku?

Opinia techniczna to dokument, którego zawartość opiera się na analizie i interpretacji stanu projektowego lub rzeczywistego budynku bądź jego elementów. Pozwala na sformułowanie wniosków, które dotyczą dalszych zamierzeń dotyczących postępowania względem obiektu.

Charakterystycznym dla opinii technicznej jest fakt, że zostaje ona sporządzona na podstawie oględzin budynku oraz analizy dokumentacji projektowej. Istotne jest, że diagnoza w opracowaniu tego typu stawiana jest na podstawie wiedzy i doświadczenia osoby przeprowadzającej opinię. Najczęściej jest to ktoś, kto posiada uprawnienia budowlane do projektowania.

Ekspertyza techniczna budynku to natomiast dokument, który określa stan techniczny obiektu oraz wykazuje przyczyny występowania ewentualnych nieprawidłowości. Jej zakres jest znacznie szerszy niż w przypadku opinii, a także nie opiera się wyłącznie na analizie projektowej i oględzinach. Ważnym elementem każdej ekspertyzy stanowią m.in. badania materiałów, pomiary ugięć czy przemieszczeń konstrukcji, a także obliczenia wytrzymałości poszczególnych elementów budynku. Jej przeprowadzenie umożliwia ocenę rozwiązań technologicznych oraz określenie związków przyczynowo - skutkowych danych zdarzeń.

Kiedy warto sporządzić ocenę techniczną budynku?

Potrzeba sporządzenia opinii lub ekspertyzy technicznej czasem wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Często konieczność jej wykonania uwarunkowana jest zdrowym rozsądkiem i obawami właściciela nieruchomości. Opowiada o tym ekspert z firmy Akint:

Opinia lub ekspertyza techniczna budynku musi zostać przeprowadzona, według przepisów prawa budowlanego, w momencie chęci modernizacji, zmiany oddziaływania obciążeń czy zmiany sposobu użytkowania obiektu. Niekiedy dokumenty tego typu sporządzane są w momencie pojawienia się w obrębie budynku niepokojących zarysowań konstrukcji czy przemieszczeń jej elementów – służą one wówczas do pomocy w określeniu przyczyny wystąpienia tych zdarzeń.

W wielu przypadkach konieczność posiadania dokumentów tego typu regulowana jest prawnie, w niektórych nie – jednak koszty ich sporządzenia są znacząco niższe niż ewentualnych strat, które mogą mieć związek z ujawnieniem się poważnych wad konstrukcji obiektu w przyszłości.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję