Materiał Partnera

Obowiązki i zadania inspektora BHP

Obowiązki i zadania inspektora BHP

Inspektor BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami pełni funkcje doradcze i kontrolne dotyczące przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy. Specjalista BHP musi mieć odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu, potwierdzone stosownym dyplomem. Ponadto pracownicy BHP zobowiązani są do odbywania szkoleń okresowych, co regulują obowiązujące przepisy.

Outsourcing usług BHP

Nieprzestrzeganie zasad BHP w zakładzie pracy może spowodować nałożenie kar finansowych przez jednostki uprawnione do kontroli. Co do zasady, w przedsiębiorstwach zatrudniających nie więcej niż 100 osób obowiązki inspektora BHP może wykonywać pracodawca lub uprawniony podwładny – pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień. W większych zakładach wymagane jest utworzenie służby BHP. Duże przedsiębiorstwa najczęściej zlecają obsługę BHP wyspecjalizowanym firmom. Tego typu usługi świadczy firma ADREM z Wrocławia.

Usługi doradcze z zakresu BHP uwzględniają pełne wsparcie na każdym etapie wdrażania norm bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Inspektor BHP z Wrocławia na bieżąco śledzi wszelkie zmiany wprowadzane przez ustawodawcę i wdraża je w życie.

Zakres obowiązków inspektora BHP

Inspektor BHP jest zobligowany do przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania obowiązujących przepisów. W razie stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidłowości ma obowiązek poinformowania pracodawcy o zaistniałych zagrożeniach oraz sformułować wytyczne dotyczące koniecznych do wdrożenia zmian.

Każdy specjalista BHP co najmniej raz w roku musi sporządzić raport dotyczący analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z zaleceniami umożliwiającymi poprawę obecnych warunków w celu minimalizowania zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Co więcej, inspektor BHP bierze czynny udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładów i koordynuje wdrażanie zmian z zakresu bezpieczeństwa.

Inspektor BHP uczestniczy w przekazywaniu nowych lub rozbudowanych obiektów do użytku oraz na bieżąco przygotowuje wszelkie potrzebne instrukcje, regulaminy i zarządzenia zgodne z obowiązującymi przepisami BHP. Ponadto specjalista BHP ma obowiązek dokonywać ocen ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk.

W razie wypadku w zakładzie pracy specjalista BHP bierze czynny udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn zdarzenia oraz sporządza wnioski, a następnie kontroluje czy wytyczne zostały wdrożone. Ma także obowiązek prowadzić rejestry całej dokumentacji powstałej podczas wypadków.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję