Materiał Partnera

Zasady bezpieczeństwa przy pracy na wysokości

Zasady bezpieczeństwa przy pracy na wysokości

Prace na wysokościach, niezależnie od ich charakteru, zaliczają się do prac niebezpiecznych. To oznacza, że obarczone są ryzykiem wypadku. Każdy pracownik wykonujący pracę powyżej 1 metra od podłoża powinien być odpowiednio zabezpieczony i przeszkolony w zakresie BHP. Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują przy pracy na wysokości?

Prace na wysokościach jako prace szczególnie niebezpieczne

Najczęstsze wypadki, jakie mają miejsce podczas prac na wysokościach to upadki, których przyczyn może być kilka. Wypadki wynikają często z braku wiedzy z zakresu BHP (pracownik nie odbył takiego szkolenia bądź nie stosuje się do zdobytej na nim wiedzy), zły stan techniczny urządzeń, jak również nieodpowiednia koordynacja bądź organizacja pracy. Ponieważ prace na wysokościach zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków i przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu BHP (można tego dokonać korzystając z usług firmy BHP-Inka). Szkolenie takie powinno być potwierdzone certyfikatem. Pracodawca odpowiada za zapewnienie właściwego nadzoru nad pracami, w który wlicza się zagwarantowanie asekuracji, wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej, wprowadzenie urządzeń ochronnych i przeprowadzenie instruktaży. Prace na wysokościach mogą odbywać się między innymi na przenośnych drabinach, specjalnych podwyższeniach, klamrach, rusztowaniach i podestach roboczych, kominach czy wieżowcach. Każdy rodzaj pracy i miejsca jej wykonywania warunkuje trochę inne zasady bezpieczeństwa, jednak dla wszystkich tych miejsc można określić ogólne zasady bezpieczeństwa, o których poniżej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy pracy na wysokościach

Każda praca na wysokości powinna być dokładnie, punkt po punkcie zaplanowana. Zanim rozpoczniemy pracę, należy upewnić się o zagrożeniach i sprawdzić, czy ryzyko ich wystąpienia zostało zminimalizowane (rozważając wszelkie okoliczności takich sytuacji). Jeśli wystąpi jakiekolwiek ryzyko zagrożenia, nie wolno niczego lekceważyć. Istotną kwestią zapewniającą bezpieczeństwo jest stosowanie właściwego sprzętu ochronnego, którego rodzaj powinien być dopasowany do specyfiki danych prac. Szalenie istotne jest szkolenie BHP.

Drabiny do prac na wysokości powinny być stosowane wyłączenie wtedy, gdy nie ma rzeczywistej możliwości zastosowania innego sprzętu. Każdy pracownik powinien umieć obsługiwać się dedykowanym mu sprzętem ochronnym. Przy pracach na wysokościach należy też stosować urządzenia ochronne, takie jak bariery czy znakowanie stref szczególnie niebezpiecznych. Pracownicy wykonujący pracę powinni być też w odpowiedni sposób asekurowani przez tych, którzy bezpośrednio nie wykonują pracy na wysokości.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję