Materiał Partnera

Zasady projektowania instalacji sanitarnych

Zasady projektowania instalacji sanitarnych

Każdy budynek musi być wyposażony w infrastrukturę pozwalającą na jego funkcjonowanie zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Wśród systemów stanowiących integralną część obiektów mieszkalnych i użytkowych znajduje się instalacja elektryczna, a także system wentylacyjny oraz instalacja sanitarna – wodociągowa i kanalizacyjna. Szczególne znaczenie będzie miało zaprojektowanie ich w taki sposób, by gwarantowały sprawną i bezproblemową eksploatację.

 

Co musi uwzględniać projekt instalacji sanitarnej?

Projekt instalacji sanitarnych musi bazować na obowiązujących przepisach Prawa budowlanego oraz związanych z nimi ustawach i rozporządzeniach. Powinien również być dopasowany do norm, które są wymieniane w istniejących regulacjach, a także uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych dotyczących projektowania. W ramach projektu powinny znaleźć się wszystkie elementy niezbędne do jego realizacji, a więc opis techniczny wraz z wyliczeniami i odpowiednie rysunki. Bardzo istotne okażą się m.in. usytuowanie poszczególnych elementów wewnątrz budynku, charakterystyki niezbędnych materiałów oraz wskazówki co do ich montażu, w tym średnice rur, sposoby połączeń między nimi, niezbędna armatura i jej mocowania. Zwykle projekty instalacji sanitarnych są wykonywane w ramach projektów budowlanych w Wieliczce przygotowuje je firma KB Biuro Projektów. Mogą jednak powstawać niezależnie od nich np. w razie planowania remontu.

 

Co jest ważne przy przygotowaniu projektu instalacji sanitarnej?

Przygotowanie projektu instalacji sanitarnych, wykonywanych m.in. przez KB Biuro Projektów, powinno zagwarantować możliwość pobierania wody o właściwym ciśnieniu w każdym punkcie czerpalnym. W tym celu konieczne okaże się ustalenie wymaganej wartości przepływu wody i uwzględnienie czynników wpływających na jego wielkość np. uwzględnienie możliwych strat ciśnienia. Istotne będzie też zapewnienie wymaganego poziomu odpływu w systemie kanalizacyjnym, co z kolei oznacza wzięcie pod uwagę możliwych zaburzeń przepływu. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna musi zostać dopasowana do wielkości obiektu i jego przeznaczenia. Liczyć się będzie sposób zaopatrzenia w wodę i metoda odprowadzania ścieków, a także ilości planowanego wyposażenia sanitarnego i przyborów sanitarnych oraz ich rodzaj i rozmieszczenie.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję